Inschrijvingen 2021-2022

Inschrijven voor CoderDojo Dendermonde

Inschrijvingen 2021-2022

Er wordt sessie per sessie ingeschreven, en wie aanwezig was bij een sessie of zich tijdig verontschuldigd heeft, krijgt de kans om in te schrijven voor de volgende sessie. Enkele dagen voor de sessie kunnen de vrije plaatsen ingenomen worden, op voorwaarde dat er geen wachtlijst meer is.

Op onderstaande pagina krijg je wat meer kadering en praktische informatie rond het inschrijfsysteem.

Kadering

Eén van de doelstellingen van CoderDojo is om zoveel mogelijk kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met technologie. De achterliggende redenering is dat een gebrek aan technologische kennis het analfabetisme van de 21ste eeuw wordt voor de huidige generatie kinderen. Wie programmeerkennis heeft zal later wellicht meer professionele kansen krijgen.

Als Dendermondse CoderDojo-ploeg hebben we onszelf 2 belangrijke doelstellingen voorgehouden:

    • we willen zoveel mogelijk kinderen laten deelnemen, want de vraag is veel groter dan het aanbod

    • we willen àlle kinderen evenveel kans geven om deel te nemen, los van hoeveel technologische kennis ze al hebben

Omwille van deze doelstellingen stapten we af van het inschrijvingssysteem van ons eerste werkjaar waarbij de inschrijvingen startten om 10 uur, en de plaatsen uitgedeeld werden aan de snelste ouders achter de computer. We zijn van mening dat kinderen van ouders met een minder sterke technologische achtergrond hierbij benadeeld worden, terwijl die doelgroep wellicht het meest behoefte heeft aan een CoderDojo-sessie. Daarom krijgt iedereen één week de kans om zich in te schrijven voor het komende werkjaar.

Laptop

Tijdens de sessies heeft elk kind laptop nodig. Het is het handigste als je zelf een laptop meebrengt. Als dat niet mogelijk is (omdat je thuis geen computer hebt of omdat je er geen kan meebrengen) dan voorzien wij zelf een (oudere) laptop, zodat je probleemloos kan meedoen aan onze sessies!

Foto's

Er worden af en toe sfeerfoto's genomen tijdens de CoderDojo-sessies. Door inschrijving en deelname aan de CoderDojo- activiteiten, ga je er als ouder of voogd mee akkoord dat er beeldmateriaal kan genomen worden van je kinderen en dat dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicatie in het kader van bekendmaking/marketing van CoderDojo. Als je hier niet akkoord mee bent, kan je dit laten weten aan dendermonde@coderdojobelgium.be.